+420 722 572 199


Zásady ochrany osobních údajů společnosti KA-print, s.r.o. 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45819

pro nabídku potisku prostřednictvím webowých stránek ka-print.cz

IČ 26928345, sídlo společnosti: Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, Česká Republika


Ochrana osobních údajů

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiným způsobem v souvislosti s používáním těchto stránek budou uchovány, zpracovány a použity pouze za účelem evidence zákazníků a zájemců o naše služby a produkty, za účelem poskytnutí individuální podpory zájemců o naše služby a produkty, spočívající zejména v zasílání informací o produktech, navrhování poskytování služeb, odesílání odpovědí na Vaše otázky, nebo abychom Vás mohli informovat o nových výrobcích, námi používaných technologiích a nových službách čí propagačních akcích, které Vám mohou být nabídnuty naší společností, naším systémovým partnerem nebo naším autorizovaným prodejcem. Poskytnuté osobní údaje v souvislosti s užíváním těchto stránek jsou důvěrné a budou použity pouze v souladu s právními předpisy a zde uvedenými zásadami o ochraně osobních údajů.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi naší společnosti, systémovými partnery nebo autorizovanými prodejci.

Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu naší společnosti KA-print, s.r.o., Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše. Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

Vyloučení odpovědnosti

Naše společnost vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k naší obchodní politice a neustálému zdokonalování námi poskytovaných služeb jsou všechny údaje předmětem revize a vyhrazujeme si právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace bez předchozího upozornění. Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv případy ztráty či škody nastalé v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro Českou republiku a nemusejí splňovat zákony kterékoliv jiné země.